17. DÖNEM

  
TEDAŞ
  
DSİ 
 TETAŞ 
TETAŞ 
  
ENERJİ BAK 
  
EÜAŞ 
  
TEİAŞ 
  
İLBANK