İşverenin ve İşçinin Mahkemeye Başvurmadan Önce Arabulucuya Başvurması Zorunlu Olan Konular

İşverenin ve İşçinin Mahkemeye Başvurmadan  Önce Arabulucuya Başvurması Zorunlu Olan Konular

1 Ocak 2018 tarihinde başlayan yeni uygulama ile birlikte çok az istisna hariç, özellikle iş akdinin feshinden sonra ortaya çıkan işçi – işveren arasındaki uyuşmazlıklarda önce arabulucuya başvuru zorunlu hale, dolayısıyla da arabulucuya başvurmuş olma dava şartı haline gelmiştir.

Sigortasız çalıştırılma, düşük ücretten veya ayda 30 günden az sigortalı gösterilme (hizmet tespiti), iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu konularında arabulucuya başvurulmadan doğrudan dava açılması gerekir, bu konulara arabulucu bakmaz. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve açıklama içeren yazılara sayfasından ulaşabilirsiniz.

İş mahkemesinde doğrudan dava açılabilecek söz konusu istisnai durumlar dışındaki konularda önce arabulucuya başvurulması zorunlu olup, arabulucuya başvurmadan bu konularda iş mahkemesinde dava açılması halinde bu dava reddedilmektedir.  Arabulucuya Gidilmesi Zorunlu Alacaklar başlığında  aşağıda belirtilmiştir.

İşçi Açısından Önce Arabulucuya Başvurulması Zorunlu Olanlar

– Ücret

– İkramiye

– Prim alacağı

– Fazla çalışma

– Ayrımcılık tazminatı

– Kötü niyet tazminatı

– Sendikal tazminat

– Belirli süreli iş sözleşmesinde bakiye süre ücreti

– Yıllık izin ücreti

– Hafta tatili (haftalık izin) ücreti

– Ulusal bayram ve genel tatil günleri ücreti

– İhbar tazminatı

– Kıdem tazminatı

– İşe iade talebi ve boşta geçen süreye ait ücret

– Sözleşmeden doğan diğer alacaklar (yol, yemek ücreti v.s.)

İşveren Açısından Önce Arabulucuya Başvurulması Zorunlu Olanlar

– İhbar tazminatı

– Ceza şartı

– Avans iadesi

– Eğitim harcaması

– Haksız rekabete bağlı tazminat