Cep Telefon Numaranız Mutlaka SGK da Kayıtlı Olsun

Eğer cep telefonu (GSM) numaranız halen SGK’nın sisteminde kayıtlı değilse, sizinle ilgili birçok konuda SGK’dan SMS yoluyla ücretsiz bilgilendirme mesajı alabilmek için mutlaka kaydettirin.

Cep telefonu numarasını SGK’nın sistemine kaydettirmek yasal bir zorunluluk değil, sadece işverenler için e-posta adreslerini SGK’ya bildirme konusunda zorunluluk vardır. 

Ancak cep telefonu numaranızın SGK’nın sisteminde kayıtlı olması, SGK’nın sizi aşağıda belirtilen konularda mesaj yoluyla bilgilendirmesini sağlayacaktır.

 

SGK SMS BİLGİ SİSTEMİ NEDİR ?

SGK hizmetlerini zaman kaybetmeksizin yerine getirmek, vatandaşın mağdur olmasını engellemek, sosyal güvenlik sisteminin işleyişini ve güvenilirliğini, doğruluğunu en üst düzeyde sağlamak ve Kurumun vatandaşa verdiği hizmet sonuçlarının bildirimini kolay ve çabuklaştırmak için geliştirilen bilişim sistemi olup SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına hizmet sonuçlarının bildirilmesi işlemidir.

 

SİSTEMİN AMACI

·  Sosyal güvenlik sisteminin işleyişini ve güvenilirliğini, doğruluğunu en üst düzeyde sağlamak.

·  Şeffaf bir hizmet anlayışı ile vatandaş odaklı hizmet sunumunu sağlamak.

·  Bilgi edinme hakkının, bürokrasi olmaksızın etkin şekilde kullanımını sağlamak.

·  Hizmetlerin çabuklaştırılması, zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak.

·  Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlamak.

·  Kurumun yürüttüğü faaliyetlerde otokontrolü sağlanmak.

·  Tebligat zorunluluğu bulunmayan yazışmalarda posta giderlerinin azaltılmasını sağlamak.

 

SİSTEM AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULARDA BİLGİLENDİRME YAPMAKTADIR

 

Sosyal Güvenlik Kurumu, SMS Bilgilendirme Sisteminde cep telefonu kaydı olan vatandaşlara sigortalılıkları (Sigortalı, İşveren, Emekli, Hak Sahibi) kapsamında SMS ile ücretsiz bilgilendirme yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu SMS Bilgilendirme Sistemi ile;

·  Hekiminiz Tarafından Yazılan e-reçete Numaranız,

·  Hekiminiz Tarafından Yazılan İlaç Bilgileriniz,

·  İlaçlara İlişkin Katılım Payı Ücret Bilgileriniz,

·  Sağlık Hizmet Kuruluşlarında Görmüş Olduğunuz Tedaviye İlişkin Kurumumuz Tarafından Ödenen Tutar,

·  Kurumumuza Teslim Etmiş Olduğunuz Evrakların Takibini Yapabilmeniz için Evrak Takip numarasınız,

·  Talepli Ödemeleriniz,

·  Şahıs Ödemeleriniz,

·  İş Göremezlik (Rapor) Ücretleriniz,

·  Süt İzni Emzirme Ödeneği Ücretleriniz,

·  Yol yardımı ve Cenaze Yardım Ücretleriniz,

·  4A (SSK) / 4B (BAĞ-KUR) Toptan Ödemeleriniz,

·  4A (SSK) / 4B (BAĞ-KUR) Günlük Ödemeleriniz,

·  Sigortalı İşe Giriş Bildiriminiz,

·  Sigortalı İşten Çıkış Bildiriminiz,

gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

Daha somut örnek vermek gerekirse; herhangi bir yerde işe başladığınızda işveren sigorta girişinizi yaptıysa veya çalışmaya devam ettiğiniz halde işveren sizden habersiz sigorta çıkışınızı yaptıysa, herhangi bir kimse sizin adınıza sahte reçete düzenletip ilaç aldıysa cep telefonunuza gelen kısa mesajla durumdan haberiniz olur. Eğer istirahat raporu aldıysanız rapor parası hesabınıza yattığında, emeklilik başvurusu yaptıysanız aylık bağlanması işlemleriniz tamamlandığında öğrenme, doktora muayene olup ilaç yazdırdınız ve eczaneden ilacı aldınızsa telefonunuza ödeyeceğiniz katkı paylarıyla ilgili mesaj geleceğinden, eczanenin muayene ve ilaç katılım payı olarak sizden fazla para alıp almadığını anlama imkanınız olur. Bu örnekler çoğaltılabilir.

 

SGK SMS BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?

SGK sistemine cep telefonu numarasını kayıt ettirme işlemi e-Devlet SGK Bilgilendirme-Cep Telefonu Beyanı (turkiye.gov.tr)sayfasından yapılmaktadır.