İşçiler Şubat Ayı İçin Kaç Gün Üzerinden SGK ya Bildirilir

İşçiler Şubat Ayı İçin Kaç Gün Üzerinden SGK’ya Bildirilir ?


Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesinde, o ay kaç gün sürerse sürsün tam ay çalışmış olan sigortalılar 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir.

 

Dolayısıyla Şubat ayı da ister 28 gün sürsün, ister 29 gün sürsün, bu ay içerisinde işyerinde tam olarak çalışan (ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan) sigortalıların, aynı şekilde ayın 1’inde işe giren veya ayın sonunda işten çıkan sigortalının 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekir.

 

Ay içerisinde tam çalışmış olan sigortalılar yönünden genelde sorun çıkmamaktadır. Ayın ilk günü hariç işe girmiş veya ayın son günü hariç işten çıkmış ya da ay içerisinde giriş – çıkış olmasa bile o ay çalışma günü eksik olan sigortalılar yönünden prim gün sayısının hesabında karışıklık yaşanabilmektedir. Eksik günün 30’dan mı yoksa 28 veya 29’dan mı düşüleceği konusu karışıklığın sebebini oluşturmaktadır. Bu konu 2020/20 sayılı SGK İşveren İşlemleri Genelgesinde örnekleriyle açıklanmıştır.

 

Şubat ayında çalışma gün sayısının 30 olarak esas alınması sadece o ayın tamamında çalışmış olanlar için geçerli olup, ay içerisinde işe girmiş veya çıkmış ya da giriş – çıkışı olmasa da ayın bazı günlerinde işyerinde çalışmamış olanlar için gün sayısının hesabında 30 gün yerine o ay kaç gün sürüyorsa o sayı esas alınacaktır.

 

Örneğin; Şubat ayı o yıl 28 gün sürüyorsa o işyerinde 11 Şubatta işe başlamış bir işçinin çalışma gün sayısı 28-10 = 18 gün olarak esas alınacaktır. Ayın 25’inde işten çıkmış biri için o ayki çalışma süresi 25 gün olarak esas alınacaktır. Öteden beri işyerinde çalışan, ancak Şubat ayında işyerinde 5 gün eksik çalışması olan sigortalı için çalışma gün sayısı 28-5 = 23 gün olarak esas alınacaktır. 1 Şubatta işe girmiş olan veya 28 Şubatta işten çıkmış olan kişi ise 30 gün üzerinden bildirilecektir.

 

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır. Örneğin; 2022 Şubat ayında 11 gün eksik çalışması olan işçi, 28 – 11 = 17 gün üzerinden SGK’ya bildirilecektir. Bu durum kısa çalışmaya tabi tutulan yani kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçiler için de aynen geçerlidir.

 

İşçinin Şubat ayı içerisinde aynı işverene ait başka bir işyerinden hizmet akdi sona ermeden bir başka işyerine nakledilmesi halinde, sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, Şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki ve

 

sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamı 30 gün olacak, yani önceki ve sonraki işyerinden bildirilen çalışma gün sayısı toplamı 30 gün olacaktır.

Şubat ayının son günü resmi tatile rastlamıyorsa, Ocak ayı primlerinin ayın son günü mesai bitimine kadar yani 28 veya 29’u mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir.