Düşük Tavandan Kıdem Tazminatı Alanlar İçin Fark Oluştu

Düşük Tavandan Kıdem Tazminatı Alanlar İçin Fark Oluştu


1475 sayılı eski İş Kanununun kıdem tazminatıyla ilgili 14 üncü maddesi uyarınca, kıdem tazminatı almayı hak edecek şekilde işten çıkan veya çıkarılan işçiye, işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi, bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılması gerekir.

Kıdem tazminatının hesaplanması, giydirilmiş son brüt ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur

Ancak aynı Kanun maddesinde; toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarının, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği belirtilmiş, dolayısıyla yüksek ücretle çalışan işçilere her bir çalışma yılına karşılık ödenecek kıdem tazminatı için üst sınır yani tavan belirlenmiştir.

Memur maaşlarına zam geldikçe yeni memur maaş katsayıları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanırken, kıdem tazminatı üst sınırı da açıklanmaktadır. Memur maaşlarına da genelde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam gelmektedir.

2022 yılı Ocak ayı için de memurlara 6 aylık enflasyon farkı yanında, Toplu Sözleşme gereği yapılacak % 5’lik zamma ilaveten % 2,5’lik zam daha yapılmasına karar verilmişti. Ancak bu konudaki yasal düzenlemenin yetişmemesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Ocak 2022 tarihinde yayımladığı Genelge ile memur maaş katsayılarını % 2,5’lik zammı dikkate almadan açıklamış, aynı Genelgede 01.01.2022 – 30.06.2022 tarihleri arası kıdem tazminatı tavanını da 10.596,74 TL olarak açıklamıştı.

1 Ocak 2022 tarihinden geçerli % 2,5’lik ilave zamla ilgili Kanunun 22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine (7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) Bakanlık aynı gün yeni bir Genelge yayımlayarak yeni katsayıları açıkladı. Bakanlık bu yeni Genelge’de de 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli (01.01.2022 – 30.06.2022 tarihleri arası) yeni kıdem tazminatı tavanını 10.848,59 TL olarak açıkladı.

Dolayısıyla daha önce açıklanmış olan düşük tavandan kıdem tazminatı ödenmiş olan işçilerin her bir yıllık çalışması için 251,85 TL fark oluştu. Örneğin işyerindeki çalışması 5 yıl sürmüş işçiye (5 X 251,85) 1.259,25 TL, işyerindeki çalışması 10 yıl sürmüş işçiye (10 X 251,85) 2.518,50 TL fark kıdem tazminatı ödenmesi gerekecek.