NEDEN SENDİKALI OLMALIYIZ
< Geri

NEDEN SENDİKALI OLMALIYIZ

Sendikamız TES-İŞ 1963 yılında kurulan Türkiye'de Elektrik, Su ve Gaz Üretim, Dağıtım, İletim ve İşletmesi ile ilgili işyerlerinde Toplu Sözleşme Yapma Yetkisine Sahip Tek Sendikadır. 

TES-İŞ, 2014 yılı sonunda gerçekleştirdiği 10. Olağan Genel Kurulu ile yeni oluşturulan Yönetim, 2015 ve sonrasını başta örgütlenme olmak üzere Atılım dönemi olarak görmektedir. 

TES-İŞ, üyelerimizden aldığı güçle Enerji İşçilerinin Hak ve Çıkarlarının korunması ve yükseltilmesi konusunda daha güçlü olmaya kararlıdır.

SENDİKA NEDİR?

işçi Sendikaları, Üyelerinin Ekonomik, Sosyal, Kültürel hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için işçiler tarafından kurulan Anayasal ve Yasal güvence altındaki kuruluşlardır. 

İşçi Sendikaları üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, ücretlerini artırmak, onlara çeşitli Ekonomik, Sosyal, Kültürel haklar sağlamakla görevlidir. 

İşyerlerinde insanlık onuruna yaraşır bir çalışma ortamı yaratmak, işçilerin kendileri ve iş hayatına ilişkin tüm konularda söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak için üyeleri adına İşverenlerle Toplu İş Sözleşmesi yapmak ve onu işyerlerinde uygulatmak en temel işlevlerindendir. 

İşyeri dışında da ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerinin yanında olmak Sendikanın görevlerindendir. 

Değerli Enerji İşçileri;

Anayasamızın 51. maddesi, bütün işçilere Ekonomik, Sosyal Hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kimseden izin almaksızın Sendikalara üye olma hak ve özgürlüğünü tanımaktadır. 

Anayasamıza göre hiç kimse Sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaz ve  Anayasanın 53. maddesi, bütün işçilere çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla Toplu İş Sözleşmesi yapma hakkı tanımaktadır. 

Sendika Hakkı Kanunların Güvencesi Altındadır

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 17. maddesine göre; 15 yaşını dolduran her işçi çalışmakta olduğu işkolunda kurulu bulunan sendikalara kimseden izin almaksızın özgürce üye olabilirler. 

25. maddesine göre ise işçiler Sendikaya üye olmaları veya iş saatleri dışında İşçi Sendikasının çalışmasına katılmaları nedeniyle işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar. Aksi takdirde; işveren işçiye tazminat ödemeye mahkum edilir. 

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi işverenlerin işten haksız nedenlerle işçi çıkartmalarını yasaklamıştır. Yürürlükteki iş güvencesi kanununa göre işveren işçiyi yeniden işe başlatmak veya tazminat ödemek zorundadır. 

Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesine göre; İşçinin Sendikaya üye olmasını engelleyen işveren ya da yetkilisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

Sendika Hakkı Uluslararası Güvenceler Altındadır

Devletimizin de onaylayarak kabul ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri de işçilerin Sendikal Hak, Özgürlük ve iş güvencelerini teminat altına almıştır.,

Neden Sendikalı Olmalıyız;

İşimize, Aşımıza, Geleceğimize sahip çıkmak için.

Yasal Haklarımızı Korumak ve Geliştirmek için.

Daha İyi Ücret ve Sosyal Haklar Elde Etmek için.

Fazla Mesai, İkramiye, Hafta Tatili Çalışması, Tazminat, İhbar, İzin vs. Konulardaki Haklarımızı Alabilmek için.

Toplu İş Sözleşmesi Hakkımızı Elde Etmek ve Kullanabilmek için.

İşyeri Çalışma Koşullarını Daha İyi Hale Getirmek için.

İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını önlemek için.

Güvenli ve Sağlıklı İş Ortamında Çalışmak için.

Başta İş Güvencesi Olmak Üzere Tüm Diğer Haklarımızı Korumak ve Geliştirmek için.

İşyerindeki Haksız Uygulamalara Karşı Durabilmek için.

İşyerinde Onurlu Bir Çalışma Ortamını Gerçekleştirmek için.

İş Arkadaşımız, Kendimiz, Ailemiz ve Çocuklarımızın Geleceği için...

 

 

Enerji İş Kolundaki Tek Yetkili Sendika TES-İŞ'E ÜYE OL