BAŞKANIN MESAJI

BAŞYAZI

Hepimizin Amacı Sendikamızı Daha Güçlü Kılmak, Ülkemizde Çalışan Kesimin Haklarını Korumak ve Geliştirmek.

Bu ortak amaç bizlere sahip olduğumuz farklı kimlikleri unutturmalı ve sendikamızı güçlendirmek için ortak akılla hep birlikte çalışmamızı sağlamalıdır.

Arkadaşlarımla birlikte TES-İŞ'i daha ileriye taşımak için yeni dönemde yapacaklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dünyadaki tüm gelişmeler ülkemizi, ülkemizdeki gelişmeler ise sendikamızı ve aile yaşantımızı etkiliyor.

Dünyanın iki süper gücünden biri olan ABD'nin başında ne yapacağı belli olmayan ve her gün yeni kararlarla dünyayı kaosa sürükleyen Trump, diğer süper güç olan Rusya'nın başında ise her fırsatı ülkesinin etkisini artırmak için akıllıca kullanan bir istihbaratçı olan Putin var.

Bu ikisinin her hamlesi dünyada kan ve gözyaşını artırıyor.

Yaşadığımız bölge, enerji bölgesi, bu nedenle iki süper gücün ve diğer büyük güçlerin etkilerini artırmaya çalıştığı ve çatıştığı bir bölge.

Bu çatışmalar ülkelerde iç savaşlara ve iç savaşlar büyük göçlere neden oluyor.

Bu çatışmalarda komşumuz Ortadoğu'da milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Milyonlarcası evlerini, ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bu durum kısa zamanda durulacağa benzemiyor.

Gelişmiş ülkeler mevcut ekonomik krizden bir iki yıl önce çıkmış gibi görünürken, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomik dalgalanmalar devam ediyor.

Ülkemiz de büyük ekonomik sorunları aşmak için yoğun çabalar sarf ediyor. Bazı büyük şirketler iflas ettiğini açıklıyor ya da borçlarını ödeyemedikleri için mahkemelerden konkordato istiyorlar.

Bu durumun önümüzdeki günlerde işten çıkarmalara ve işsizlik oranında önemli bir artışa neden olmasından endişe duymaktayız.

Ekonomik durumun kötüleşmesi, ve işsizliğin artması haklarını korumak ve geliştirmek için işçilerin daha örgütlü ve daha dikkatli olmalarını gerektirir.

Fırtına daha da şiddetlenecek değerli arkadaşlar TES-İŞ olarak buna göre hazırlığımızı yapmalıyız.

Enerji sektörü dünya ekonomisinin de ülke ekonomilerinin de can damarıdır.  Enerji yoksa ne hizmetler ne de mallar üretilebilir.

TES-İŞ, enerji sektöründeki en büyük ve en örgütlü sendikadır. Yarım asırdan fazla olan geçmişiyle ülkemizdeki en büyük ve en köklü sendikalardan biridir.

Önümüzdeki Çalışma Döneminde Üç Tane Görevimiz Var:

Üyelerimizin aidiyet duygularını güçlendirmek ve birlikte davranma kabiliyetlerini yükseltmek.

İşkolumuzda sendikalı olmayan işçilere TES-İŞ'in ve TES-İŞ'li olmanın önemini anlatmak ve sendikamızın üye sayısını artırmak.

Ülkemizde ve sendikal yaşamda önemli bir yere sahip olan TES-İŞ'i daha da yüceltmek, saygınlığını ve itibarını artırmak.

Ben TES-İŞ'e üye oldum.Teşkilatımız bana görev verdi; temsilci, şube yöneticisi, delege ve Genel Başkan Yardımcısı oldum.

Her kademede çalıştım. İşçinin ve sendikaların karşı karşıya olduğu zorlukları yaşayarak öğrendim. Şimdi alnım açık genel başkan adayı olarak karşınızdayım.

Her Zorlukta Yanınızda Olacağım.

TES-İŞ'e ve üyelerimize hizmet eden herkes başımın tacı olacak. Sendikamıza ve üyelerimize zarar veren her kim olursa olsun beni karşısında bulacak.

Şimdi teşkilatımızın her kademesinde çalışan arkadaşlarımdan bu hedeflere ulaşabilmemiz için yapmalarını istediğim şeyleri sayacağım.

Yarın oylar kullanıldıktan sonra herkesin bu hedeflere ulaşmak için canla başla çalışmasını istiyorum. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte bunun sıkı takipçisi olacağız.

Temel Çalışma Yöntemimiz Şu Olacak:

-Her sorunu işin uzmanları ile inceleyecek, teknik ve bilimsel olarak çözüm yollarını belirleyeceğiz.

-Toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere tüm sendikal faaliyetlerimiz, kurullar ve kurallar çerçevesinde ortak akılla belirlenecek.

-İş kolumuzda fiili hizmet zammı, özellikle kamuda ücret dengesizliği ve taşeron işçiliği gibi temel sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı çözmek için her türlü hukuki ve siyasi yolu deneyeceğiz.

Bu sorunlarımızın çözümünü, işverenin, TBMM'nin ve hükümetimizin gündemine getirmek için hep birlikte çalışacağız.

-Sorunları ve Çözüm Yollarını Üyelerimize Açıklıkla Anlatacağız.

-Üyelerimizin taleplerini yerine getirmek için sendikal disiplin içinde var gücümüzle çalışacağız.

-Üyelerimizin her düzeyde aktif desteğini isteyecek sendikasız işyerlerini hep birlikte örgütleyeceğiz.

-Üyelerimizi çalışmalarımızın her aşamasında bilgilendireceğiz.

-Diyalog ve müzakere sorunlarımızı çözmek için temel yöntemimiz olacak ama gerektiğinde üyelerimizden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

-Başta merkez yönetim kurulumuz olmak üzere, teşkilatımızda görev alan hiçbir arkadaşım üyelerimize yapamayacağı sözler vermeyecek.

Verilen sözlerin yerine getirilmesi için gerekli her çabayı gösterecekler.

Merkez Yönetim Kurulumuz, Oturan Değil TES-İŞ’e Hizmet Eden Bir Kurul Olacak…

- Kamu ve özel sektörde işverenle müzakereyi en iyi biçimde planlayacak ve sürdürecek.

- Oturan değil, TES-İŞ'e hizmet için azimle çalışan bir merkez yönetim kurulu olacak.

- Odalarında ve salonlarda değil, işçilerin arasında dolaşan bir yönetim kurulu olacak.

- Üyeye nutuk atan değil, üyeyi dinleyen, anlayan bir yönetim kurulu olacak.

-Kararlarımızı, tüm kurullarımızla istişare ederek alacağız. Şube yönetimlerimize ve temsilcilerimize ihtiyaç duydukları her konuda destek olacağız.

Şube Yönetim Kurullarımız, İşçilerin Arasında Olacak…

- Şube Yönetim Kurullarında görev alan Arkadaşlarım, delegelerimiz bu görevlere sizi seçtiler. Size güvendiler. Siz de öncelikle bu güvene layık olmak için çalışacaksınız.

- Önce profesyonel arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Genel kuruldan sonra başkanlar kurulumuzu yapacağız ve Sonraki gün hepiniz şubelerinize döneceksiniz.

Döndüğünüzde üyelerimizle birlikte yemek yiyeceksiniz sizi aradığımızda işyerlerinde, işçinin içinde bulacağız.

-Gece çalışması olan işyerlerinde profesyonel arkadaşlarımızı sık sık vardiyalarda göreceğiz.

Şubelerimizde ve İşyerlerinde Görev Alan Yönetici Arkadaşlarımız, Sendikal Kimlikleriyle Tanınacaklar...

- Şube ve işyerlerinde görev alan arkadaşlarım, siz işyerlerinde, şube yönetim kurulunu ve TES-İŞ'i temsil ediyorsunuz.

- İşyerinde sendikal konularda duyarlı olacak, aktif çalışacaksınız.

- Üyelerimiz, sizi çalışmalarınızla, sendikal kimliğinizle tanıyacak. Sizin varlığınızdan güç alacaklar..

Temsilci ve Delege Arkadaşlarım, İşçinin Gözündeki İtibarımızı Olacaklar...

-Temsilci ve delege arkadaşlarım, sizler üçlü cendere altındasınız. İşveren sizden bekler, işçi sizden bekler, sendika sizden bekler. Bunun zorluğunu biliyorum.

-Tüm dünyada sendikal hareketi omuzlayan temsilciler ve aktif üyelerdir.

-Sendikayı saygın kılan sizin işçinin gözündeki itibarınızdır.

-Bu nedenle sizden beklediğim en önemli şey; sadece çocuklarınızın ve kendinizin değil, aynı zamanda TES-İŞ'in de saygınlığını omuzlarınızda taşımanızdır.

-55 yaşını aşmış, dev bir çınar olan TES-İŞ'e yakışmayan herhangi bir davranışın içinde olmamalısınız.

Teşkilatımızda Görev Alan Tüm Arkadaşlarımızın Yanında Olacağız…

- Teşkilatımızın neresinde olursa olsun görev alan arkadaşlarım, görevinizi en iyi şekilde yapabilmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm desteği size vereceğiz.

-Genel Merkezimizdeki tüm birimler en yetkin ve işinin ehli kişilerden oluşacak ve sizin yanınızda olacaklar.

-Ama unutmayın bilgi saygıyı getirir. İşimizi en iyi şekilde yapabilmek için hepimiz kendimizi sürekli geliştireceğiz, yeni ve güncel bilgilerle donatacağız.

 

11. Olağan Genel Kurulumuzun; üyelerimiz sendikamız, TÜRK-İŞ ve çalışma hayatı açısından faydalı olmasını diliyorum.”