TÜRK-İŞ KAMU KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
< Geri

TÜRK-İŞ KAMU KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu, 700 bin kamu işçisinin 2023-2025 dönemi için alacağı zam oranını belirleyecek olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü" ile ilgili taleplerini belirlemek üzere 17 Ocak Salı günü saat 10.30'da TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde toplandı.

Genel Başkanımız İrfan KABALOĞLU ve Genel Başkan Yardımcılarımız Hüseyin ÖZİL ve Naif BALANDİ'nin katıldığı toplantı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’ın açılış konuşmasıyla başladı. 

Tüm sendikaların görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda; taban ücret, zam oranı, refah payı, kamudaki taşeron işçiler ve geçici işçilerin durumu ile sosyal haklar konuları masaya yatırıldı.

Sendikamız tarafından 2023 yılı Kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri teklif ve önerileri kurula aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur.

 

1-Taban yevmiye ayarlaması sonrası kıdeme ve pozisyona (İş grubu) göre skala ayarlaması yapılması ve sonrasında da yine günün şartlarına göre yüzdelik dilimlere göre zam tekliflerimiz,

2- Maktu ödemeler ile ilgili günün şartlarına uygun tekliflerimiz,

3- 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçilerinin (taşeron) (DSİ, TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, İLBANK) Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi kadrosunda istihdam edilmeleri,

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak çalışan üyelerimizin daimi işçi kadrosuna alınması,

5- 696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrosuna geçirilen ve ilk defa TİP Toplu İş Sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan üyelerimizin, ücret ve ücrete bağlı olmayan maktu ödemelerinin aynı Bakanlığa bağlı kamudaki emsal unvan ve kıdemdeki işçilerle,

6- 696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrosunda istihdam edilen üyelerimizden emeklilik şartlarını sağlayanların zorunlu olarak emekli edilmesi uygulamasının ortadan kaldırılması ve üyelerimizin pozisyon değişikliği ve tayin hakkının verilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

7- 696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrosuna geçişi yapılan üyelerimizin emsal kıdem ve unvandaki çalışana göre yevmiye intibakının yapılması,

8- Gelir Vergisi Matrahının arttırılması yönünde düzenleme yapılması. Böylece üyelerimizin üst gelir vergisi dilimine girmesinin önüne geçilmesi.

Kamuda üyesi bulunan TÜRK-İŞ’e bağlı 15 sendikanın yetki tespit süreçlerini tamamlamasının ardından yaklaşık 700 bin işçinin 2023-2025 dönemindeki ücret zammı ve sosyal hakları içeren talepleri oluşturulacak. Taleplerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmasıyla Çerçeve Protokol kapsamında pazarlık süreci başlayacak.

TÜRK-İŞ ve Hükümet arasında yapılan görüşmeler sonrası “Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” imzalanmakta ve toplu iş sözleşmeleri bu doğrultuda sonuçlanmaktadır.

“İlk Protokol” yürürlük başlangıç süreleri 1989 yılı olan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için 17 Mayıs 1989 günü yapılmıştır. Benzeri bir protokol yürürlük başlangıç süresi 1990 yılı olan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için de 12 Haziran 1990 günü yapılmıştır. 1991 yılından başlayarak her iki yılda bir (1997 yılı hariç) olmak üzere ‘Çerçeve Protokol’ imzalanmıştır. 1989-2021 dönemi itibariyle toplam 17 Protokol mevcuttur.