DSİ, TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, YENİLENEBİLİR ENERJİ VE İLBANK İŞYERLERİ 2019 KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ANLAŞMA TUTANAKLARI İMZALANMIŞTIR.
< Geri

DSİ, TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, YENİLENEBİLİR ENERJİ VE İLBANK İŞYERLERİ  2019 KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ANLAŞMA TUTANAKLARI İMZALANMIŞTIR.  ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN

2019 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü; TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında ilgili sendikaların genel başkanlarının da katıldığı bir törenle 12 Ağustos 2019 tarihinde imzalanmıştır. 

Çerçeve Protokol özellikle ücret ve diğer zamlar açısından tüm sendikalar için bağlayıcı olduğundan; sendikamız, protokolün hazırlık çalışmalarını gerçekleştiren Kamu Koordinasyon Kurulu çalışmalarına aktif bir şekilde katılım sağlamıştır. 

Kamu işyerlerinde örgütlü TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların genel başkanlarının katıldığı toplantılara sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Ersin AKMA katılmış ve teşkilatımız ile yapılan istişarelerin ardından hazırlanan görüş ve önerilerimizi Koordinasyon Kuruluna sunmuştur.  

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri açısından önem arz eden Çerçeve Anlaşma Protokolü ile ilgili hazırlık süreçleri, Kamu Koordinasyon Kurulu toplantıları ve son olarak imzalanan protokol ile ilgili bilgiler, teşkilatımız ve üyelerimizle daha önce paylaşılmıştır.  

Çerçeve Protokolün imzalanmasının ardından müzakerelerimiz, örgütlü olduğumuz işyerlerine özgü sorunların çözümü çerçevesinde devam ettirilmiş, Daire Başkanları, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürler, Kamu-İş ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı makamları ile çok sayıda görüşme yapılmıştır. 

Yoğun geçen ve uzun süren bir müzakere sürecinin sonucunda, 2019 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerine ilişkin anlaşma tutanakları bugün itibariyle imzalanmıştır. Tutanaklar ekte üyelerimizin bilgisine sunulmuş olup, sözleşmelerimiz tüm detayları ile birlikte en kısa sürede yayınlanacaktır. Müzakerelerimizin sonucunu sabırla bekleyen üyelerimiz başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kesimlere teşekkür ediyoruz. 

Sözleşmelerimizin üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, en derin saygılarımızı sunuyoruz.

 

TES-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

  

  
DSİ 

TEİAŞ
 
EÜAŞ
  
TEDAŞ
   
YENİLENEBİLİR
ENERJİ
  
İLBANK